MERMER SİLİM & PARLATMA

Mermer, zemin ve duvar kaplama malzemeleri arasında en çok bilinen doğal taştır. Mermer, kalker (CaC0) ve dolomitik kalkerlerin [CaMg(C0)] metamorfizmaya uğraması sonucu, yani yerin çeşitli derinliklerinde, çeşitli sıcaklık ve basınçlar altında kimyasal ve yapısal dönüşümler sonucu meydana gelmektedir. Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir. Eski çağlarda dayanıklığı sebebiyle sanatsal alanlarda kullanılan mermer, günümüzde inşaat sektörü başta olmak üzere, dekorasyon, süs eşyaları yapımı, heykelcilik ve mezar taşı imalatında kullanılır. Binaların iç ve dış cephe döşemesinde, granite göre yumuşak yapısından ötürü trafik yoğunluğu az olan zeminlerde, merdivenlerde, mutfak, şömine ve banyolarda ayrıca taşıyıcı kolon olarak da kullanılabilmektedir.

Mermer yüzeylerde zamanla oluşan çizik, kir, pas ve kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan lekeler bu zeminler üzerinde deformeler oluşturur. Mermerler parlaklığını yitirir ve mat bir görünüm kazanır. Özel makineler ve ince işçilikle yapılan mermer temizleme, silme ve cilalama işlemi ile mermer yüzeyler ilk günkü parlaklığına kavuşmaktadır.

Mermer silimi ve cilalama işleminin yüzeyin kullanım amacına, kullanım sıklığına göre periyodik aralıklarla tekrar edilmesi önerilir.

Back to top
Size nasıl yardımcı olabiliriz?